Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Друштво за геотехнику у Босни и Херцеговини
Geotechnical Society of Bosnia and Herzegovina
BA          EN
   geotehnika@geotehnika.ba
+ 387 61 562 277
Sva prava zadržana  ©  Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini

Međunarodna udruženja
Sponzori
EUROCK 2020
Trondheim, Norveška
Otkazan simpozij
http://www.eurock2020.com
5. simpozij
Dru
štva za geotehniku Makedonije
Ohrid, Sjeverna Makedonija
10. - 12.06.2021.
  http://www.mag.net.mk/
Rocscience radionica
Beograd, Srbija
Novi datum će biti naknadno dodijeljen
https://www.rocscience.com/about/news-events/course-belgrade-2020 
Najava
konferencija, simpozija, radionica
ZBORNIK RADOVA GEO-EXPO 2016
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016
Izdavač:
DOI:

Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Zbornici radova se mogu naručiti putem e-mail adrese geotehnika@geotehnika.ba

Norikazu Shimizu
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_1
DOI:
CONTINUOUS PRECISE DISPLACEMENT MONITORING USING GPS FOR
ASSESSING THE STABILITY OF SLOPES

Autor:
ESTIMATE OF INDUCED SEISMICITY PARAMETERS OF GEOMECHANICAL OBJECTS
BASED ON MATHEMATICAL MODELING USING LABORATORYTEST DATA AND FIELD OBSERVATION
DOI:
Autor:

Larisa Nazarova, Leonid Nazarov
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_2
Broj stranica:
252
ISSN:
2303-4262
Glavni urednik:
prof.dr.sc. Sabid Zekan
ISBN:
9 772303 426009
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_3

DOI:
ODLAGALIŠTA OTPADA - KRITIČNI ASPEKTI PROJEKTIRANJA I IZVEDBE
Autor:
Mensur Mulabdić
INSTRUCTION AND ESSENTIAL OUTPUTS OF THE CROATIAN-JAPANESE RESEARCH PROJECT ON LANDSLIDES
Autor:
Hideaki Marui, Eisaku Hamasaki,
Gen Furuya
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_4

ONEČIŠĆENJE TALA KAO POSLJEDICA RUDARSKIH I METALURŠKIH
AKTIVNOSTI (PRIMJERI IZ BIVŠE JUGOSLAVIJE)
Autor:
Robert Šajn, Jasminka Alijagić
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_5

ZAKONSKA REGULATIVA O ZBRINJAVANJU MULJA SA PPOV-A U FBIH
Autor:
Ahmed Busuladžić
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_6

RJEŠENJE ZAŠTITE GRADILIŠTA (GRAĐEVINSKE JAME) U TOKU IZGRADNJE HE JANJIĆI
Autor:

https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_7
Biljana Buhavac
PRIMJENA VIŠEKRITERIJSKIH METODA U GEOFIZIČKIM ISTRAŽIVANJIMA
Autor:

https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_8
Bojan Đurin, Jasmin Jug,
Stjepan Strelec
PRIMJER INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH I GEOTEHNIČKIH PARAMETARA NA PROFILU PREGRADNOG MJESTA HE „BABINO SELO“
Autor:

https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_9
Đenari Ćerimagić, Nijaz Škripić,
Mladen Kapor, Adis Skejić,
Emir Hadžić, Senad Medić

Duško Hinić
Autor:
ISPITIVANJE INTEGRITETA ŠIPOVA METODOM SONIC INTEGRITY TEST
(PILE INTEGRITY TEST)
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_10

Elmina Sofić, Milan Stević,
Jusuf Husić
Autor:
TEMELJI U OBLIKU ROŠTILJA KOD MONTAŽNIH AB OBJEKATA VELIKIH
OPTEREĆENJA I LOŠIH GEOMEHANIČKIH KARAKTERISTIKA TLA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_11

Altan Erdem, Murat Mollamahmutoğlu,
Eyübhan Avci
Autor:
STRENGTH PROPERTIES OF MICROFINE CEMENT STABILIZED HIGHLY PLASTIC CLAY
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_12

Sanela Kovačević, Amer Džindo,
Haris Jukan
Autor:
TAČKASTA BAZA PODATAKA KAO OSNOV IZRADE I AŽURIRANJA KATASTRA KLIZIŠTA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_13

Hamid Begić
Autor:
METODOLOŠKI PRISTUP I FAZE MONITORINGA KLIZIŠTA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_14

Marija Šperac, Dino Obradović
Autor:
PRIRODNI NAČINI PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_15

Mersudin Hodžić, Nedžad Ribić,
Arnel Musić
Autor:
GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE TUNELA T-1 NA KORIDORU VC
DIONICA ZVIROVIĆI-POČITELJ
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_16

Nikola Stanisljevic
Autor:
PROJEKAT PORTONOVI, KUMBOR, CRNA GORA -„MIXED-IN-PLACE
(MIP®)” - POBOLJSANJE TLA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_17

Mersudin Hodžić, Adila Nurić
Autor:
KREIRANJE OTVORENOG OBRAZOVNOG RESURSA NA PRIMJERU
PRAKTIČNIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA STIJENE
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_18

Mirzet Beganović, Rešid Hušidić,
Tarik Hasanagić, Selvedin Halilagić
Autor:
PRIMJER PROJEKTOVANJA I UGRADNJE SBR UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANJE SANITARNO FEKALNIH VODA ZA 1 000 EBS
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_19

Mirzet Beganović, Rešid Hušidić,
Tarik Hasanagić, Selvedin Halilagić
Autor:
PRIMJENA NOVIH MATERIJALA KOD IZGRADNJE NOVIH I ZATVARANJA
STARIH DEPONIJA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_20

Mirzet Beganović, Rešid Hušidić,
Tarik Hasanagić, Selvedin Halilagić

Autor:
PRIMJER UPOTREBE PUMPNE STANICE ZA PLAVNA PODRUČJA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_21

Младен Ђурић, Славко Васиљевић,
Дејан Васић
Autor:
ГЕОДЕТСКА КОНТРОЛА ГЕОМЕТРИЈЕ ТЕМЕЉA АНТЕНСКОГ СТУБА
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_22

Ruža Čeliković, Edis Imamović,
Rusmir Salihović, Amir Sušić
Autor:
POMJERANJE TERENA U UŽEM URBANOM PODRUČJU TUZLE DO 2016.
GODINE
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_23

Sabid Zekan, Mirsad Topalović,
Sabrina Salković, Dragan Ilić
Autor:
INTERAKCIJA TEMELJ-TLO I SANACIJA OBJEKTA MIKROŠIPOVIMA
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_24
NEKE SPECIFIČNOSTI GEOTEHNIČKOG ZEMLJOTRESNOG INŽENJERSTVA
Autor:

Slavko Zdravković, Biljana Mladenović,
Andrija Zorić
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_25
Zijad Ferhatbegović
Autor:

https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_26
RJEŠENJE SANACIJE KLIZIŠTA KOD IZGRAĐENOG INDIVIDUALNOG
STAMBENOG OBJEKTA NA DIJELU K.Č.BR.1869/2 K.O.SLAVINOVIĆI-TUZLA
IZVLAČENJE POTOPLJENOG ROTORNOG BAGERA SRS 401 BR. 1
POVRŠINSKOG KOPA ŠIKULJE U LUKAVCU
Autor:

Hasan Bleković, Damir Halilagić
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_27
ANKER U SISTEMU KOMBINOVANOG PODGRAĐIVANJA
Autor:
Kemal Gutić, Draško Marković
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_28

GEOTEHNIČKA STABILIZACIJA RASTRESITOG SVODA
Autor:
Kemal Gutić, Draško Marković
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_29

STANJE KLIZIŠTA I STEPEN STABILNOSTI TERENA UNUTAR GRANICA
IZDVOJENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA OPĆINE GRADAČAC
Autor:
Miralem Mulać
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_30

TEHNIČKO REŠENJE I ANALIZA DISKONTINUIRANE POTPORNE KONSTRUKCIJE OD AB ŠIPOVA ZA ZAŠTITU GRAĐEVINSKE JAME OBJEKTA FLATIRON U SKOPLJU
Autor:
Vladimir Vitanov, Stefan Oračeski
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_31

BODOVANJE STIJENSKE MASE PRILIKOM GRADNJE TUNELA 1. MART
(VIJENAC) I POGODNOSTI PRIMJENE PRAVILNIKA GEOTEHNIČKIH MISIJA
Autor:
Mušija Ahmed, Mehinagić Asim
https://doi.org/10.35123/GEO-EXPO_2016_32

DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI:
DOI: