Application form 4th ReSyLAB Sarajevo 2019
U ime Društva za geotehniku Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za geologiju Bosne i Hercegovine i Republičkog zavoda za geološka istraživanja Republike Srpske, sa zadovoljstvom vas pozivamo da učestvujete na 4. regionalnom simpoziju o klizištima za Jadransko-balkansku regiju - ReSyLAB i 9. naučno-stručnog skupa
GEO-EXPO 2019 Sarajevo.
Simpozij će se održati od 23. do 25. juna/listopada 2019. godine u hotelu Holiday u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
Cilj simpozija je okupiti članove Jadransko-balkanske mreže (ICL ABN - the International Consortium on Landsledes’ Adriatic-Balkan Network), stručnjake, naučnike i istraživače iz zemalja Jadransko-balkanske regije i svijeta, koji se bave klizištima, opasnostima i rizicima.

Radujemo se Vašem dolasku na ReSyLAB & GEO-EXPO 2019 u Sarajevu.

Srdačan pozdrav,

Prof. dr. Mato Uljarević
Predsjednik Društva za geotehniku u Bosni i Hercegovini
U ime Organizacionog odbora 4. regionalnog simpozija o klizištima u Jadransko-balkanskoj regiji - ReSyLAB i 9. naučno-stručnog skupa GEO-EXPO 2019 - Sarajevo.
App form ResyLAB & GEO-EXPO 2019 Sarajevo - BOS
Prijava sažetka i cjelovitog rada
Abstrakti u vezi s temama se dostavljaju do 1.juna na e-mail
Kompletan rad na temu 4. ReSyLAB-a  i/ili 9. GEO-EXPO dostavlja se   e-mailom
Uputstvo za pisanje kompletnog rada i izradu poster prezentacije:
Paper Template 4th ReSyLAB 2019
Uputstvo za pisanje rada GEO-EXPO 2019
ReSyLAB 2019 je prilika za naučnike, inženjere i stručnjake da predstave svoje radovei studije slučaja koje se odnose na:
- klizišta
- kartiranje
- istraživanje
- monitoring
- smanjenje uticaja klizišta na okolinu i život.

Zvanični jezik ReSyLAB simpozija je engleski.


GEO-EXPO 2019

Tema naučno-stručnog skupa je geotehnika.
Zvanični jezici GEO-EXPO skupa su bosanski, hrvatski, srpski i engleski.
Teme simpozija
prof. dr. sc. Mato Uljarević, dipl. inž. građevinarstva - Predsjednik Organizacionog odbora

Geološki zavod Republike Srpske, Bosna i Hercegovina
Dragan Mitrović, dipl. inž. geologije
mr. sc. Cvjetko Sandić, dipl. inž. geologije

Federalni zavod za geologiju, Bosna i Hercegovina
dr. sc. Hazim Hrvatović, dipl. inž. geologije
mr.sc. Hamid Begić, dipl. inž. geologije
dr. sc. Ferid Skopljak, dipl. inž. geologije

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
prof. dr. sc. Bojana Grujić, dipl. inž. građevinarstva
prof. dr. sc. Mato Uljarević, dipl. inž. građevinarstva

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
prof. dr. sc. Maja Prskalo, dipl. inž. građevinarstva
prof. dr. sc. Amira Galić, dipl. inž. geologije

Građevinski fakultet,Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
prof. dr. sc. Azra Špago, dipl. inž. građevinarstva.
docent dr.sc. Toni Nikolić, dipl. inž. geologije

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
prof. dr.sc. Kemal Gutić, dipl. inž. rudarstva
prof. dr. sc. Sabid Zekan, dipl. inž. rudarstva
mr. sc. Mersudin Hodžić, dipl. inž. geologije
mr. sc. Nedžad Ribić, dipl. inž. rudarstva
Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
mr. sc. Amer Džindo, dipl. inž. geologije
Amira Švraka, dipl. inž. rudarstva
mr. sc. Hamid Begić, dipl. inž. geologije
Lejla Majdančić, dipl. inž. rudarstva
Dragan Ilić, Bsc. inž. građevinarstva
Mirna Aščerić, Bsc. inž. građevinarstva
Dženan Ibrahimović, Bsc. inž. rudarstva
Sabrina Salković, dipl. inž. rudarstva
Organizacioni odbor ReSyLAB & GEO-EXPO 2019
Konferencija će se održati u Hotelu Holiday
Adresa: Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo
https://www.hoteleuropegroup.ba/ba/holiday

Hotelski smještaj za simpozij može se rezervisati po konferencijskim cijenama:
            1/1 jednokrevetna soba 37 eura;
            2/1 dvokrevetna soba 43 eura.
Za rezervaciju smještaja po navedenim cijenama potrebno je ispuniti obrazac:
http://geotehnika.ba/Booking_form_Holiday.pdf
i poslati na email adresu Hotela Holiday do 15. septembra:
marketing@hotelholiday.ba
Mjesto održavanja simpozija
Ako želite prisustvovati simpoziju, molimo da popunite priloženi prijavni obrazac. Ukoliko želite prijaviti rad za simpozij, molimo da na prijavnom obrazcu navedete naslov rada.
Obrazac za prijavu
Kotizacija za sve učesnike iznosi 120 eura, osim za članove Društva za geotehniku Bosne i Hercegovine za koje iznosi 80 EUR.
Kotizacija obuhvata materijal simpozija, pristup naučnim sesijama, zbornike radova, osvježenje tokom kafe pauza i dva ručka, gala večeru i stručnu ekskurziju (opcija).
Cijene kotizacije i rokovi
Važni datumi
Prijava abstrakta                        1. juni/lipanj 2019.
Prihvaćanje abstrakta                15. juni/lipanj 2019.
Dostavljane kompletnog rada    15.august/srpanj 2019.
Simpozij                                     23.-24. juni/listopad 2019.
Stučno-turistički izlet                  25. juni/listopad 2019.
Fourth obavještenje
Četvrto obavještenje ReSyLAB & GEO-EXPO 2019
geotehnika@geotehnika.ba
Kontakt
BA          EN
Odaberi jezik:
Instrukcije za plaćanje
Instrukcije za plaćanje
Program simpozija
Srijeda, 23. oktobra 2019.
09:00-10:00     Registracija učesnika
10:00-10:30     Ceremonija otvaranja simpozija
10:30-11:30     Plenarna predavanja
11:30-12:00     Kafe pauza i poster sesija
12:00-13:30     Stručna sesija / izlaganje naučno-stručnih radova
13:30-15:30     Ručak
15:30-17:00     Stručna sesija / izlaganje naučno-stručnih radova
17:00-18:30     Sastanak vijeća:
                        ICL ABN mreže (1),
                        geotehničkih udruženja Balkanske regije  (2)
19:00               Slobodno vrijeme - razgledanje Sarajeva

Četvrtak, 24. oktobra 2019.

09:00 -10:00     Plenarna predavanja
10:00 -10:30     ICL ABN pozivno predavanje - odabrani mladi predavač
10:30 -11:00     Kafe pauza i poster sesija
11:00 -12:30     Stručna sesija / izlaganje naučno-stručnih radova
12:30-13:30     Godišnja skupština Društva za geotehniku u Bosni i Hercegovini
13:30 -15:30     Ručak
15:30 -17:00     Okrugli sto
17:00 -18:00     Zaključci simpozija
20:00 -24:00     Gala večera - ceremonija zatvaranja simpozija

Petak, 25. oktobra 2019.

09:00 - 17:00     Stručno-turistička posjeta (opcija):
                          Klizište Bogatići - Foča - Klizište Čemerno - Klizište Sutjeska i
                          Nacionalni park „Sutjeska“
Organizatori
- Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
- Federalni zavod za geologiju, Bosna i Hercegovina
- Geološki zavod Republike Srpske, Bosna i Hercegovina
- Jadransko-balkanska mreža Međunaodnog konzorcija za klizišta (ICL ABN)
Naučni odbor ReSyLAB-a
Hazim Hrvatović (Bosna i Hercegovina) - Predsjednik Naučnog odbora
Kyoji Sassa (Japan)
Željko Arbanas (Hrvatska)
Matjaž Mikoš (Slovenija)
Mateja Jemec Auflič (Slovenija)
Snježana Mihalić Arbanas (Hrvatska)
Sabid Zekan (Bosna i Hercegovina)
Biljana Abolmasov (Srbija)
Timotej Verbovšek (Slovenija)
Hasan Kulici (Albanija)
Charles Wang Wai Ng (Hong Kong)
Hideaki Marui (Japan)
Norikazu Shimizu (Japan)
Alessandro Corsini (Italija)
Mato Uljarević (Bosna i Hercegovina)
Samir Dolarević (Bosna i Hercegovina)
Zlatko Langof (Bosna i Hercegovina)
Maja Prskalo (Bosna i Hercegovina)
Neđo Đurić (Bosnia and Herzegovina)
Gordana Hadži-Niković (Srbija)
Milorad Jovanovski (Sjeverna Makedonija)
Adnan Ibrahimović (Bosna i Hercegovina)
Azra Špago (Bosna i Hercegovina)
Izet Žigić (Bosna i Hercegovina)
Kenan Mandžić (Bosna i Hercegovina)
Marko Komac (Slovenija)
Bojana Grujić (Bosna i Hercegovina)
Toni Nikolić (Bosna i Hercegovina)
Martin Krkač (Hrvatska)
Martina Vivoda Prodan (Hrvatska)
Sanja Dugonjić Jovančević (Hrvatska)
Vedran Jagodnik (Hrvatska)
Matej Maček (Slovenija)
Tomislav Popit (Slovenija)
Nejc Bezak (Slovenija)
Andrea Segalini (Italija)
Dušan Berisavljević (Srbija)
Zoran Berisavljević (Srbija)
Igor Peševski (Sjeverna Makedonija)
Josip Peranić (Hrvatska)
Sanja Bernat Gazibara (Hrvatska)
Petra Đomlija (Hrvatska)
Jernej Jež (Slovenija)
Jošt Sodnik (Slovenija)
Tina Peternel (Slovenija)
Naučni odbor GEO-EXPO
Jovan Br. Papić (Sjeverna Makedonija) - Predsjednik Naučnog odbora GEO-EXPO
Charles Wang Wai Ng (Hong Kong)
Zlatko Langof (Bosna i Hercegovina)
Vojkan Jovičić (Slovenija)
Igor Sokolić (Hrvatska)
Norikazu Shimizu (Japan)
Resat Ulusay (Turska)
Stjepan Strelec (Hrvatska)
Sabid Zekan (Bosna i Hercegovina)
Naoki Watanabe (Japan)
Mato Uljarević (Bosna i Hercegovina)
Ivan Vrkljan (Hrvatska)
Hideaki Marui (Japan)
Hasan Kulici (Albania)
Akihiko Wakai (Japan)
Adnan Ibrahimović (Bosna i Hercegovina)
Azra Špago (Bosna i Hercegovina)
Bojana Grujić (Bosna i Hercegovina)
Gen Furuya (Japan)
Hazim Hrvatović (Bosna i Hercegovina)
Igor Jokanović (Srbija)
Izet Žigić (Bosna i Hercegovina)
Jasmin Bučo (Bosna i Hercegovina)
Josif Josifovski (Sjeverna Makedonija)
Kemal Edip (North Makedonija)
Kenan Mandžić (Bosna i Hercegovina)
Maja Prskalo (Bosna i Hercegovina)
Milan Stević (Bosna i Hercegovina)
Mirjana Vukičević (Srbija)
Naida Ademovic (Bosna i Hercegovina)
Neđo Đurić (Bosna i Hercegovina)
Nevad Ikanović (Bosna i Hercegovina)
Salko Kulukčija (Bosna i Hercegovina)
Samir Dolarević (Bosna i Hercegovina)
Samir Huseinbašić (Bosna i Hercegovina)
Timotej Verbovšek (Slovenija)
Toni Nikolić (Bosna i Hercegovina)
Violeta Mirčevska (Sjeverna Makedonija)
Yasemin Leventeli (Turska)
Yoshinori Ito (Japan)
Younes Abed (Alžir)
Poster Template
DOWNLOAD
Proceedings of the 4th Regional Symposium on Landslides
in the Adriatic - Balkan Region
NOVO !
Dostupna je elektronska verzija printane knjige
NOVO !
ReSyLAB & GEO-EXPO 2019 galerija fotografija
Dostupna je galerija fotografija 4. regionalnog simpozija o klizištima za Jadransko-balkansku regiju - ReSyLAB i 9. naučno-stručnog skupa GEO-EXPO 2019 Sarajevo