Sponzori

GEO-EXPO 2016 Banja Luka
7. i 8. oktobar 2016. godine
01.06.2016. - Prijava abstrakta
01.07.2016. - Predaja kompletnog
rada
15.08.2016. - Rok za plaćanje
kotizacije
01.09.2016. - Finalni program skupa


Najava skupova

4th Worls Landslide forum
29.05. - 02.06.

E-GTZ 2016 - Treći naučni miting iz
oblasti građevinarstva i ekološkog
inženjerstva 02. - 04.06.

Sedma konferencija Slovenskog
geotehničkog društva
16. - 18.06.

Sedmo savjetovanje Hrvatskog
geotehničkog društva
10. - 12.11.
Međunarodna udruženja
Sva prava zadržana  ©  Društvo za geotehniku u Bosni i Hercegovini
Univerzitetska 2, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
E-mail: geotehnika@geotehnika.ba